Κωνσταντίνος Συρίγος – Alpha Radio / 1-4-21

Πρέπει να υπάρχει μία διαμόρφωση της εικόνας με δυναμικότητα. [ ] Θα πρέπει να μέτρα να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το τι αντέχει η κοινωνία και το τι αντέχει το σύστημα υγείας. Πρέπει και τα δύο να συνυπολογίζονται, όχι μόνο το ένα. Μία κατάσταση επείγουσα, δεν μπορεί να είναι και χρόνια, αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν μεταξύ τους.