Κωνσταντίνος Συρίγος / Πρώτο Πρόγραμμα 21-4-21

Καταλαβαίνω την ανάγκη του κόσμου να αρπαχτεί από ένα ευχάριστο γεγονός ή από μία καλή είδηση. Αλλά αυτή θα πρέπει να είναι καλά μελετημένη και θεμελιωμένη και όχι απλά να ειπωθεί για να ειπωθεί.

Οι υγειονομικές υποδομές στην περιφέρεια δεν είναι του επιπέδου που είναι στην Αθήνα. Άρα μεταφέροντας μαζικά μεγάλο πληθυσμό στην περιφέρεια και πιθανότατα και πηγές μόλυνσης, ένας αριθμός αντίστοιχος της Αττικής σε μικρά νησιά ή σε απομακρυσμένα χωριά θα είναι ολέθριος.